Useful sites

Executive agency Maritime Administration

Bulgarian Ports Infrastructure Company

The National Customs Agency

Този сайт ще Ви помогне да намерите информация относно изискванията, реда и условията за внос и износ на дадена стока. Търсенето става чрез въвеждане на текст, т.е. по вид на стока.

Port of Burgas


BMF Port Burgas

Port Bulgaria West

KRZ Port Bourgas JSC


Port Varna EAD

Port Odessos PBM – Varna

Port Complex Rousse EAD

Port Vidin Ltd.

Scroll to Top