АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ И ГРУПАЖНИ ПРАТКИ

Същност на автомобилният транспорт

Предлагането на автомобилен транспорт допълва изцяло услугите на „Фламинго груп“. Вече практически можем да доставим Вашата стока до/от всяка точка на света. Организираме международен и вътрешен автомобилен транспорт на всякакви по вид товари (цели или групажни пратки), включително ADR или опасни товари, на високообемни и извънгабаритни товари и на товари, изискващи специални температурни режими. Независимо от вида, размерите или опасността на пратката, ще я доставим където трябва. 

Същност на групажния транспорт

Както в морският транспорт така и в сухопътния, може да се използва групажен транспорт  за превоз на групажни товари или така наречения LTL –  („Less than Truck Load” в превод „по-малко от достатъчен товар за запълване на един камион“).

Този метод на транспорт се използва, в случай че стоките, които трябва да се превозят са малки по обем  или брой и не е рентабилно да се наеме цял камион за превоза. По този начин малките товари се транспортират на много по-изгодни цени.

Групажния транспорт е предпочитан от големите компании с добре развити организационни процеси, тъй като консолидирането на товари повишава производителността на фирмите и спестява разходи, защото общите разходи за транспорт, консолидиране, складиране и т.н. се разпределят между получателите на отделните групажни товари.

Принцип на работа при групажните товари

Отделните групажни товари се събират от товарните адреси с по-малки камиони, ванове или микробуси и се доставят в групажни складове, където се консолидират и товарят в групажни камиони, които са част от международни или национални редовни групажни линии.

След пристигане на групажните товари в с складове в дестинация, по обратен ред те се претоварват на по-малки камиони и се доставят до крайните разтоварните адреси.

При обработването на отделните малки групажни товари всеки от тях се маркира индивидуално и се запечатва също индивидуално.

Практически всякакви видове товари могат да бъдат превозени с този метод на транспорт. Изключение правят стоки, които се класифицират като опасни или нетрайни товари, които не могат да се превозват с останалите товари..

Изчисляване на цените за превоз на групажни товари

Факторите, които влияят на образуването на цените за превоз на групажни товари, включват:

  • Разстоянието
  • мястото на натоварване на стоките
  • крайната дестинация на доставка на стоките
  • теглото на пратката
  • размерите на пратката ( дължина*ширина*височина)
  • класификацията на стоките
  • други допълнителни обстоятелства (изисквания за обработка на стоките)
АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ И ГРУПАЖНИ ПРАТКИ
Тир - АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ И ГРУПАЖНИ ПРАТКИ

Предлагаме:

♦ Бордови превози с малки, стандартни и високообемни автомобили.
♦ Превоз на контейнери с камиони, тип контейнеровози.
♦ Превози с хладилни автомобили на стоки, изискващи температурен режим.
♦ Превози на опасни товари (АДР).
♦ Превози на леки автомобили.
♦ Превози на извънгабаритни и свръхтежки товари със специализирани автомобили. Комбинирани превози, проучване на маршрути и проектна логистика.
♦ Регулярни групажни линии за групажни пратки за и от Европа.
♦ Транспорт до Европа, Русия, Близък Изток и страните от Кавказкия регион – Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан.
♦ Доставки врата-врата

Свържете се с нас, за да обсъдим подробностите по вашите пратки!

Камион - АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ И ГРУПАЖНИ ПРАТКИ
Хладилен камион - АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ И ГРУПАЖНИ ПРАТКИ
Бързи връзки
Контакти
Scroll to Top