АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ И ГРУПАЖНИ ПРАТКИ

Предлагането на автомобилен транспорт допълва изцяло услугите на „Фламинго груп“. Вече практически можем да доставим Вашата стока до/от всяка точка на света. Организираме международен и вътрешен автомобилен транспорт на всякакви по вид товари (цели или групажни пратки), включително ADR или опасни товари, на високообемни и извънгабаритни товари и на товари, изискващи специални температурни режими. Независимо от вида, размерите или опасността на пратката, ще я доставим където трябва. 

Автомобилен транспорт и групажни пратки 1
ATGP-2

Предлагаме:

♦ Бордови превози с малки, стандартни и високообемни автомобили.
♦ Превоз на контейнери с камиони, тип контейнеровози.
♦ Превози с хладилни автомобили на стоки, изискващи температурен режим.
♦ Превози на опасни товари (АДР).
♦ Превози на леки автомобили.
♦ Превози на извънгабаритни и свръхтежки товари със специализирани автомобили. Комбинирани превози, проучване на маршрути и проектна логистика.
♦ Регулярни групажни линии за групажни пратки за и от Европа.
♦ Транспорт до Европа, Русия, Близък Изток и страните от Кавказкия регион – Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан.
♦ Доставки врата-врата

Свържете се с нас, за да обсъдим подробностите по вашите пратки!

Автомобилен транспорт и групажни пратки 2
ATGP-4
Бързи връзки
Контакти
Scroll to Top