ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

Част от нашите услуги е и железопътният (жп) транспорт. Той е подходящ при транспортиране на по високообемни и тежки товари, които не могат да се превозят еднократно с шосеен транспорт.
Осъществяваме конвенционални превози на стоки в открити и покрити товарни вагони; превози на цимент, кариерни материали и други насипни товари в специализирани вагони, гарантиращи опазване на товара и улеснение при товаро-разтоварните операции; превози на течни горива (светли и тъмни) в специализирани вагони; превози на дървен материал; превози на стоки в голямотонажни контейнери върху специализирани платформени вагони; превоз на лесноразваляеми стоки, изискващи поддържане на определен температурен режим, в специализирани хладилни композиции., превоз на опасни товари и други.

Железопътен транспорт 1
JPT-2
Можем да предложим на своите клиенти различни транспортни продукти при изгодни търговски условия и цени, а именно:
  • превоз на стоки в изолирани вагони;
  • превоз на стоки в изолирани блок-влакове;
  • превоз на стоки в регулярни маршрутни влакове по съгласувани с другите железопътни администрации маршрут, разписание и цени;
  • превоз по специално договорени транспортни схеми;
  • превоз на тежкотоварни, извънгабаритни и необикновени пратки ;
  • превоз на стоки от/до българските черноморски пристанища Варна и Бургас, включително в ГТК, обработвани в терминалите на тези пристанища;
  • превоз на стоки от/до българските Дунавски пристанища Русе, Лом, Свищов, Силистра, Видин;
  • превоз по железница до гарите в Югозападна България, където да се осигури претоварване върху автомобили за Македония;
  • превози по ферибот от/до Варна, Кавказ (Русия), Иличевск (Украйна), Поти (Грузия) с продължаване на транспорта по железница от/към страните от ОНД, Централна и Средна Азия.
Железопътен транспорт 2
coal train
Бързи връзки
Контакти
Scroll to Top