ИЗВЪНГАБАРИТНИ ТОВАРИ И ТЕЖКИ КОЛЕТИ

Нашите амбиции като фирма са в сферата на извънгабаритния транспорт.

ФЛАМИНГО ШИПИНГ разполага със специалисти спедитори, които са с голям опит в работата с тежки товари, но същевременно запазват своята гъвкавост. Ето защо е съвсем естествено да предлагаме висшия пилотаж на автомобилния транспорт, а именно – извънгабаритни товари и тежки колети.

Когато организираме извънгабаритен транспорт, ние не го правим от точка А до точка Б, а от точка А до точка Я.

Не се колебайте да се свържете с нас, независимо дали търсите спешно решение за вашите товари или имате дългосрочни бизнес нужди от извънгабаритен транспорт. Нашето портфолио от услуги и качеството, с което ги предлагаме, ще повиши ефективността и ще оптимизира разходите на вашия бизнес. 

Извънгабаритни товари и тежки колети 1
тежки колети

Ние притежаваме специални познания и дългогодишен опит при транспортиране на извънгабаритни товари и тежки колети по суша.

Можем да предложим пълно обслужване по транспорта на извънгабаритни товари на територията на Република България и цяла Европа.

Като ваша спедиторска фирма в осъществяването на извънгабаритен транспорт, ние – от ФЛАМНГО ШИПИНГ – ще подготвим всички необходими разрешителни за транспортиране на извънгабаритни товари по суша (включително подаване на заявление към АПИ, заплащане на дължимите такси, съгласуване на маршрут), ще ви съдействаме при нужда от товаро-разтоварваща техника (автокран) – често необходима при извънгабаритни товари, както и при нужда от укрепване на товара.

Ще ви подадем за товарене превозно средство, изцяло съобразено с нуждите на превозвания товар, ще ви осигурим ескорт по време на уговорения извънгабаритен транспорт и ще съгласуваме движението на товара по пътната мрежа с всички контролни органи – за да бъдете спокойни за вашите извънгабаритни товари.

Базирайки се на нашите подготовка и професионализъм, ние ще отговорим изцяло на вашите изисквания за надежден партньор в организирането на извънгабаритен транспорт.

натоварване на тежки колети и транспорт
ИЗВЪНГАБАРИТНИ ТОВАРИ И ТЕЖКИ КОЛЕТИ
натоварване на извънгабаритен и тежък товар - военен танк
Бързи връзки
Контакти
Scroll to Top