КОРАБЕН БРОКЕР И МОРСКИ ТРАНСПОРТ

ФЛАМИНГО ШИПИНГ има почти 20-годишен опит в сферата на брокеража, когато става въпрос за морски транспорт. Можем да се похвалим с голям списък от корабособственици и чартьорти, за които сме предпочитан партньор. Като корабен брокер ние играем ключова роля при организирането на морски транспорт, защото сме посредници между корабособственика и чартьора. Ние извършваме консултации и участваме в договарянето на клаузите по договора за морски транспорт до окончателното му сключване. Доверете на професионализма ни в сферата на изключителния воден транспорт и се свържете с нас.

С голямата мрежа от партньори – брокери, товародатели и корабособственици в цял свят – ФЛАМИНГО ШИПИНГ Ви дава най-оптимална цена за морски транспорт, съобразена с вида на стоката, изискванията за воден транспорт и сроковете за доставка.

Морски транспорт – предимства и недостатъци?

Морският транспорт е най-старият и най-евтин начин за превоз на хора и товари.

Още от Праисторически времена човек създава примитивни плавателни средства канута, салове и т.н. През Древността корабоплаването се усъвършенства значително. Появяват се по-големи и надеждни плавателни съдове. Това значително спомага за развитието на търговията, обмена на знания и идеи. Благодарение на морският транспорт е успял да се засели на много отдалечени места.

В днешно време морският транспорт играе главна роля в международния транспорт на големи обеми от товари, като насипни, течни, генерални товари, което включва и превоза на товари в контейнери.

В световен мащаб 90% от товарите се превозват по море.

Морският транспорт основно се разделя на две големи групи

Трампово и Линейно корабоплаване

Трамповото корабоплаване е исторически предшественик на линейното корабоплаване.

Приложението на трамповото корабоплаване е в сферата на независимия фрахтов пазар при превозване на масови товари (насипни, течни, генерални товари и т.н.) между различни пристанища и в различни направления или в зависимост от конкретните нужди от превоз.

Линейно корабоплаване

Превозът на товари в линейното корабоплаване се осъществява по определени маршрути между точно определени пристанища по предварително обявени разписания и тарифи за превоз по предварително определени маршрути.

Линейното корабоплаване се състои основно от контейнерни превози и фериботни превози.

В световен мащаб, обемът на превозените генерални товари представлява 60 % от общия обем превозени товари по море. Голяма част от обема са контейнерните превози.

Предимства на Морския транспорт.

 • Ниска цена

Морският транспорт е смятан за най-евтин от всички видове транспорт на големи обеми от товари, тъй като разходите за експлоатация и поддръжка са изключително ниски сравнение с другите видове транспорт, също така корабите са най-икономични от гледна точка на горивото. Всички тези фактори го правят най-евтиния начин за транспорт на стоки от едно място до друго.

 • Времетраене на морския транспорт

Времетраенето на морския транспорт е в зависимост разстоянието между началната и крайната дестинация.

То може да бъде от 10-15 до 60-65 дни. Продължителността на морският транспорт може да бъде увеличена поради неблагоприятни метеорологични условия.

Дългият срок на доставка се компенсира от ниската цена, което все пак прави морският транспорт предпочитан пред други видове транспорт.

 • Безопасност и сигурност

Рискът от повреда на стоките по време на транспорта е значително по-нисък, от който и да е друг начин за транспорт. Все пак морето крие своите опасности, но със съвременните плавателни съдове шансът да се случи нещо на вашите стоки е нищожен.

ФЛАМИНГО ШИПИНГ предлага транспортна схема от натоварването при производителя до доставянето на товара до крайния получател. 

Това включва координирането на няколко вида транспорт и следните операции:

 • Сухопътен, железопътен или автомобилен (ADR);
 • претоварване от/на вагон или автомобил от/на кораб или склад;
 • организиране приемане на товара при необходимост в лицензиран склад;
 • изготвяне на всички необходими документи по вноса/износа;
 • мултимодален;
 • морски транспорт;
 • автотранспорт;
 • авиотранспорт;
 • наемането на кораб или част от него;
 • сертифициран и отговарящ на изискванията за морски транспорт на опасни и военни товари по море, агентиране на кораба;
 • изготвяне на товарните документи;
 • заверяване карго план на кораба по изискванията за воден транспорт;
 • организация по правилното натоварване на кораба;
 • съгласно изискванията за морски транспорт;
 • организация по укрепването и обезопасяването на товара;
 • по желание на клиента застраховка на товара;
 • комбинирана или за определена част от превозването;
 • доставка до крайния клиент.

Нашето разнообразно портфолио от услуги е още едно доказателство за високия ни професионализъм и възможността да оптимизираме време и финансов ресурс на вашия бизнес. Ако се нуждаете от корабен брокер, свържете се с нас.

Корабен брокер и морски транспорт 1
Бързи връзки
Контакти
Scroll to Top