FLAMINGO SHIPPING: КОРАБЕН БРОКЕР И МОРСКИ ТРАНСПОРТ

ФЛАМИНГО ШИПИНГ има почти 20-годишен опит в сферата на брокеража, когато става въпрос за морски транспорт. Можем да се похвалим с голям списък от корабособственици и чартьорти, за които сме предпочитан партньор. Като корабен брокер ни играем ключова роля при организирането на морски транспорт, защото сме посредници между корабособственика и чартьора. Ние извършваме консултации и участваме в договарянето на клаузите по договора за морски транспорт до окончателното му сключване. Доверете на професионализма ни в сферата на изключителния воден транспорт и се свържете с нас.

С голямата мрежа от партньори – брокери, товародатели и корабособственици в цял свят – ФЛАМИНГО ШИПИНГ Ви дава най-оптимална цена за морски транспорт, съобразена с вида на стоката, изискванията за воден транспорт и сроковете за доставка.

ФЛАМИНГО ШИПИНГ предлага транспортна схема от натоварването при производителя до доставянето на товара до крайния получател. 

Това включва координирането на няколко вида транспорт и следните операции:

 • Сухопътен, железопътен или автомобилен (ADR);
 • претоварване от/на вагон или автомобил от/на кораб или склад;
 • организиране приемане на товара при необходимост в лицензиран склад;
 • изготвяне на всички необходими документи по вноса/износа;
 • мултимодален;
 • морски транспорт;
 • автотранспорт;
 • авиотранспорт;
 • наемането на кораб или част от него;
 • сертифициран и отговарящ на изискванията за морски транспорт на опасни и военни товари по море, агентиране на кораба;
 • изготвяне на товарните документи;
 • заверяване карго план на кораба по изискванията за воден транспорт;
 • организация по правилното натоварване на кораба;
 • съгласно изискванията за морски транспорт;
 • организация по укрепването и обезопасяването на товара;
 • по желание на клиента застраховка на товара;
 • комбинирана или за определена част от превозването;
 • доставка до крайния клиент.

Нашето разнообразно портфолио от услуги е още едно доказателство за високия ни професионализъм и възможността да оптимизираме време и финансов ресурс на вашия бизнес. Ако се нуждаете от корабен брокер, свържете се с нас.

Корабен брокер и морски транспорт 1
Бързи връзки
Контакти
Scroll to Top