МИТНИЧЕСКИ АГЕНЦИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ФЛАМИНГО ШИПИНГ е лицензиран митнически агент No: 401-4.

Като пълноправна митническа агенция ние предлагаме пълно митническо представяне на вашите стоки, преминаващи през територията на Република България. Екипът ни се състои от висококвалифицирани специалисти, които познават в дълбочина дейностите на една митническа агенция и които ще Ви консултират по всички въпроси, свързани с вносно-износните и митнически операции. Свържете се с нас за консултиране на предимствата при ползването на ФЛАМИНГО ШИПИНГ като митническа агенция.

Като опитна митническа агенция ние сме наясно с всички правни условия за извършване на дейност като митнически агент. Съгласно чл.48 от РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2913/92 НА СЪВЕТA относно създаване на Митническия кодекс на Общността, необщностните стоки, представени пред митническите органи, трябва да получат митническо направление в нормативно определени срокове: 45 дни от датата на подаване на митническия манифест за стоки, превозвани с морски транспорт и 20 дни от манифестирането за стоки, превозвани с транспорт, различен от морския. Съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2913/92, митнически режими са:

Като висококвалифицирана митническа агенция ние предоставяме обслужване по всички възможни митнически режими. Използването ни митнически агент ще обезпечи транспорта на пратките ви. Благодарение на нас вие спестявате време в администриране на документация и запознаване със спецификите, които една митническа агенция познава в детайли.

Разгледайте нашето портфолио и се запознайте с различните услуги, които ФЛАМИНГО ШИПИНГ предлага. Да бъдем ваша митническа агенция / митнически агент е част от пълното ни транспортно и логистично обслужване.
Свържете се с нас, ако се нуждаете от митнически агент.

Митнически агенция и представителство 1
Customs shutterstock_283192748

Всички лица, които взаимодействат с митническите органи на територията на Общността са задължени да направят регистация за получаване на ЕОРИ (EORI) номер, по смисъла на Наредба № Н-4 от 03.06.2009 г.

Свържете се с нас, ако се нуждаете от митнически агент!
Бързи връзки
Контакти
Scroll to Top