ТРАНЗИТ И ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ

Ние, от ФЛАМИНГО ШИПИНГ, предлагаме на нашите клиенти завършени и комплексни логистични решения. Постоянно се усъвършенстваме и развиваме ноу-хау, което да оптимизира процесите по транспорт и транзит на стоки. Ето защо към авиотранспорта и корабния транспорт добавяме автомобилен транспорт и железопътен транспорт. Така спокойно можем да кажем, че можем доставим вашата стока до/от всяка една точка на нашата планета. Независимо дали транзит, цели или групажни или пък специални товари. Разгледайте нашето портофолио от услуги и се свържете с нас за първокласни транспортни решения за вашия бизнес.

 • Автомобилен транспорт – предоставя допълнителна гъвкавост и повишена разделителна способност на предлаганите от нас транзит и товарни превози. Ето защо го предлагаме като допълнение на предлаганите от нас превози по въздух
и вода. Вече организираме международни и вътрешни автомобилни товарни превози на всякакви по вид товари (цели или групажни), включително ADR, високообемни
и извънгабаритни товари и товари, изискващи специални температурни режими, включително и на товари под митнически режим транзит. Независимо от вида, размерите, режима или опасността на пратката, ще я доставим, където трябва.

flamingo_auto_transport_09
Транзит и товарни превози 1

Когато планирате товарен превоз или транзит на високообемни и тежки товари, които не могат да се превозят еднократно по шосе, е най-подходящо да ползвате железопътен транспорт.

Ние, от ФЛАМИНГО ШИПИНГ, предлагаме вътрешни товарни превози с вагони от/до морските и речни пристанища до/от всички товарни ЖП гари на територията на Република България и свързаните с тази дейност претоварни операции, а също така и товарни превози от/до Европа, Азия и бившите съветски републики. С вагони можем да транспортираме всякакви по вид товари – генерални товари, високообемни и тежки колети, опасни товари по АДР, товари под режим внос, износ, транзит и т.н.

Към всичко това, за вашето спокойствие по време на товарни превози и транзит, предлагаме Карго застраховки.

Транзит и товарни превози 2
Бързи връзки
Контакти
Scroll to Top