КАРГО ЗАСТРАХОВАНЕ

Фламинго Груп се занимава активно със застахователна дейност. Чрез успешното си партниране с всички застахователни компании ние можем да отговорим адектватно на своите клиенти, предлагайки им оферти, съобразени с техните желания и нужди.

В това направление основно се занимаваме с карго застраховане.

Застраховка Карго осигурява застрахователно покритие за всички видове товари, стоки, вещи, предмети и др., превозвани с морски, сухопътен, речен, въздушен или комбиниран транспорт, срещу загуба и/или вреда, вследствие на настъпване на застрахователно събитие по време на превоза им от или до всяка точка на света или на територията на България.

Основната цел на карго застраховката е да обезщети собственика на стоката за финансови загуби, които могат да бъдат понесени в случай, че товара погине или бъде увреден по време на на превоз.Застрахователят изплаща обезщетение за пълната или частична загуба на товара в зависимост от застрахователното събитие и покритите по полицата рискове. Възстановяват се и разходи, извършени с цел спасяване и ограничаване на щетите, както и хонорари за издаване на аварийни протоколи.

Фламинго работи с всички утвърдени на територията на Р. България застрахователни компании, като по този начин винаги ви предлагаме най-доброто съотношение между цена и покритие по застраховката.
 
Видове застаховки, които можем да предложим:
 
Бързи връзки
Контакти
Scroll to Top