ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

Ние, от ФЛАМИНГО ШИПИНГ, извършваме всякакъв вид превоз на товари по море, като това включва превоз на опасни товари, категоризирани по ИМО клас 1 (експлозиви), както и специални такива (продукти за отбраната). Ние разполагаме с дългогодишен опит и богато портфолио за превоз на товари, включително и на такива, класифицирани по АДР – военна и гражданска продукция.

Какво се разбира под превоз на товари, класифицирани като опасни?

  • Всички стоки, чийто транспорт съгласно IMDG Code се класифицира като превоз на опасни товари или съгласно българското законодателство са стоки с възможна двойна употреба. Всички те подлежат на контрол от съответните служби при внасянето, изнасянето и транспортирането им.
  • Военната продукция е предназначена предимно за Министерството на отбраната на страната вносител и за нея могат да се прилагат и правилата за превоз на опасни товари.
Превоз на опасни товари 1
Превоз на опасни товари 2

Ако имате нужда от превоз на товари, класифицирани като опасни, ние ще Ви предложим най-оптималния вариант за морски, сухопътен и въздушен  транспорт, съобразен с Вашите изисквания и с правилата и наредбите за транспортиране.

Нашите висококвалифицирани служители ще Ви консултират по всички възникнали въпроси относно мерките за сигурност и безопасност по време на превоз на товари, квалифицирани като опасни, изискванията към корабите, транспортиращи специални такива и военна продукция, изискванията на пристанищните, морските и митнически власти към представяната от изпращача и/или получателя на стоката информация.

Ще ви предложим най-подходящата схема за обработка и превоз на товари, в това число и на военна и гражданска продукция със и без клас на опасност.

  • Последните промени, направени от Международната Морска Организация (ИМО) относно превоз на товари по море, квалифицирани като опасни, налагат използването на затворени товарни единици (контейнери), като голяма част от промените касаят товарите от клас 1 (експлозиви).

Разгледайте нашето портфолио и се свържете се нас за допълнителна консултация.

Превоз на опасни товари 3
Бързи връзки
Контакти
Scroll to Top