CPT (ПРЕВОЗ, ПЛАТЕН ДО) | ИНКОТЪРМС 2010 | ФЛАМИНГО ШИПИНГ

CPT / Carriage Paid To (named place of destination) = превоз, платен до (уговорено местоназначение)

При условието CPT / Carriage Paid To (named place of destination) = превоз, платен до (уговорено местоназначение)  отговорносите са както следва:

Продавачът отговаря за сключване на договор с превозвача, да заплати навлото, да задейства митническите формалности по износа и да предаде стоката на превозвача

Купувачът урежда и заплаща всички разноски по вноса, включително разходите по разтоварването и приема стоката до уговореното местоназначение.

Транспорт – това условие може да се прилага при всички видове транспорт, вкючително комбиниран.

Продавачът е длъжен да сключи договор за превоз (транспорт), но без да поема риска от загуба или повреда на стоката или допълнителни разходи, дължащи се на събития, случили се след разтоварване и експедиране (Категория „C“ от първите букви „C“ на термините CFRCIFCPT и CIP).

CPT 1
Бързи връзки
Контакти
Scroll to Top