ИНКОТЪРМС 2010 | ФЛАМИНГО ШИПИНГ

DAT / Delivered At Terminal (named terminal of destination) = доставено и разтоварено (уговорен терминал в местоназначението)

Кодът DAT, вклчен в Инкотермс 2010 (в сила от 01.01.2011 г.), заменя старите DEQ и DES от Инкотермс 2000.
При условието DAT / Delivered At Terminal (named terminal of destination) = доставено и разтоварено (уговорен терминал в местоназначението)  отговорностите са както следва:

Продавачът поема всички разходи и рискове по доствката на стоката до уговорения терминал, включтелно и митническите формалности по износа.

Терминал следва да се разбира като: кей, склад, контейнерен терминал или автомобилен, железопътен и въздушен терминал.

Купувачът, след получаване на съответните документи, приема стоката и заплаща всички разноски по вноса, включетелно митническите формалности и доставката до крайното местоназначение.

Транспорт – това условие може да се използва при всички видове транспорт, но най-често се използва при сухопътния.

Продавачът се задължава да поеме всички разходи и рискове, нужни за доставката на стоките до местоназначението им (Категория „D“ от първите букви „D“ на термините DATDAP и DDP).

DAT 1
Бързи връзки
Контакти
Scroll to Top