DAP - Доставено на Място | Flamingo shipping

ФЛАМИНГО ГРУП ви предоставя пълната гама услуги, свързани с транспорта и логистиката, включително и по условията на DAP, за доставяне до уговорено точно място. Нашите специалисти ще се погрижат за изпращането на товари, които трябва да пристигнат до предварително избрана локация в страната или чужбина, като ще ви разяснят подробно отговорностите на изпращача и получателя.

Какво означава DAP?

Абревиатурата на DAP е Delivery at place (named place of destination), като на български език това означава, че пратката се доставя в местоназначение, предварително определено между участниците в сделката, преди изпращането й.

Кодът DAP, включен в INCOTERMS 2010 (в сила от 01.01.2011 г.), заменя старите DAF и DDU от INCOTERMS 2000.

При DAP опция за експедиране на товари, отговорностите на страните са разпределени по следния начин:

  •  Продавач – поема всички разходи и рискове по доставката на стоката до уговореното местоназначение, включително митническите формалности по износа;
  •  Купувач – урежда и заплаща всички разноски по вноса (като митнически фомалости и митни сборове) и разтоварването на стоките, след пристигането им до уговореното място;
  •  Застраховка – при DAP опция за експедиране, застраховката е за сметка и в полза на изпращача и следва да покрива рисковете за стоките до момента на пристигането им до уговореното местоназначение. Застраховката обаче не е задължително условие и изпращачът може да не я сключва.
DAP - Доставено на Място 1
Бързи връзки
Контакти
Scroll to Top