DDP(ДОСТАВЕНО, МИТО ПЛАТЕНО) | ИНКОТЪРМС 2010 | ФЛАМИНГО ШИПИНГ

DDP / Delivered Duty Paid (named place of destination) = доставено, мито платено (уговорено местоназначение)

При условието DDP / Delivered Duty Paid (named place of destination) = доставено, мито платено (уговорено местоназначение), отговорностите са както следва:

Продавачът поема всички разходи и рискове до доставката на стоката на определено място в държавата вносител, урежда застраховката и митническите формалности както по износа, така и по вноса, заплаща дължимите митни сборове и предава на купувача необходимите документи.

Купувачът приема стоката след обмитяването й от страна на продавача.

Транспорт – това условие може да се използва при всички видове транспорт.

Продавачът се задължава да поеме всички разходи и рискове, нужни за доставката на стоките до местоназначението им (Категория „D“ от първите букви „D“ на термините DATDAP и DDP).

DDP 1
Бързи връзки
Контакти
Scroll to Top