EXW - ФРАНКО ЗАВОД | ИНКОТЪРМС 2010 | ФЛАМИНГО ШИПИНГ

ФЛАМИНГО ШИПИНГ извършва компетентни услуги по транспортиране и спедиция при внос и износ на стоки. Нашите висококвалифицирани специалисти за запознати с подробностите на всички видове франкировки и могат да окажат съдействие и в най-заплетените казуси по внос или износ на стока. Можем да се похвалим с богато портфолио от транспортни услуги, както и с консултационни компетенции.
Свържете се с нас, за да ускорим развитието на вашия бизнес, независимо дали е свързан с внос или износ, като в същото време оптимизираме разходите за превоз на вашите стоки.

Франкировката EXW (Ex Works) – ФРАНКО ЗАВОДА (уговорено място) задълженията на двете страни при внос и износ са следните:

Продавачът на стоките има минимум задължения, поради което той поема минимален риск и разходи. Това означава, че той е изпълнил задължението си по доставката, когато е предоставил стоките на разположение на купувача в своите помещения или друго уречено място, но не се ангажира с извършването на митническите формалности по износ / внос и не е задължен за натоварването им на превозно средство.

При EXW Купувачът поема всички разходи и рискове по превозването на стоките от помещенията на продавача до желаното местоназначение, включително разходите за натоварване, износ и митническо оформяне. Транспорт – този термин може да се използва при всички видове транспорт. Ако страните пожелаят, продавачът да поеме задължението по натоварването на стоките за изпращане / експедиция и да поеме всички разходи и рискове за такова товарене, както и разходите за формалностите по техния износ. Тогава този термин не може да се прилага. В такива случаи трябва да бъде използван терминът FCA.

Продавачът само предоставя наличната стока на купувача на собствената територия на продавача (категория Е от първата буква на E на термина EXW).

Професионална консултация и квалифицирани транспортни услуги можете да получите тук.

Продавачът само предоставя наличната стока на купувача на собствената територия на продавача (Категория „Е“ от първата буква на „E“ на термина EXW).

EXW 1
Бързи връзки
Контакти
Scroll to Top