EXW - ФРАНКО ЗАВОД | ИНКОТЪРМС 2010 | ФЛАМИНГО ШИПИНГ

ФЛАМИНГО ШИПИНГ извършва компетентни услуги по транспортиране и спедиция при внос и износ на стоки. Нашите висококвалифицирани специалисти за запознати с подробностите на всички видове франкировки и могат да окажат съдействие и в най-заплетените казуси по внос или износ на стока. Можем да се похвалим с богато портфолио от транспортни услуги, както и с консултационни компетенции. Свържете се с нас, за да ускорим развитието на вашия бизнес, независимо дали е свързан с внос или износ, като в същото време оптимизираме разходите за превоз на вашите стоки.

Франкировката EXW (Ex Works) – ФРАНКО ЗАВОДА (уговорено място) задълженията на двете страни при внос и износ са следните:

Продавачът на стоките има минимум задължения, поради което той поема минимален риск и разходи. Това означава, че той е изпълнил задължението си по доставката, когато е предоставил стоките на разположение на купувача в своите помещения или друго уречено място, но не се ангажира с извършването на митническите формалности по износ / внос и не е задължен за натоварването им на превозно средство. При EXW Купувачът поема всички разходи и рискове по превозването на стоките от помещенията на продавача до желаното местоназначение, включително разходите за натоварване, износ и митническо оформяне. Транспорт – този термин може да се използва при всички видове транспорт. Ако страните пожелаят, продавачът да поеме задължението по натоварването на стоките за изпращане / експедиция и да поеме всички разходи и рискове за такова товарене, както и разходите за формалностите по техния износ. Тогава този термин не може да се прилага. В такива случаи трябва да бъде използван терминът FCA. Продавачът само предоставя наличната стока на купувача на собствената територия на продавача (категория Е от първата буква на E на термина EXW). Професионална консултация и квалифицирани транспортни услуги можете да получите тук. Продавачът само предоставя наличната стока на купувача на собствената територия на продавача (Категория „Е“ от първата буква на „E“ на термина EXW).
Графика, която показва процеса от EXW
Бързи връзки
Контакти
Scroll to Top