УСЛОВИЯ ЗА ИЗНОС И ВНОС НА СТОКИ ПРИ ФРАНКИРОВКА FOB

Ние сме специализирани в транспорт по въздух, вода и суша. Оперираме в целия свят и разполагаме със специалисти в сферите на спедицията, митническото дело, както и внос и износ на стоки. Ако имате желание да ускорите развитието на вашия бизнес, като същевременно оптимизирате разходите по транспорта на вашите стоки, можете да се свържете с нас.
С радост ще извършим внос на транспортно ноу-хау във вашата фирма.

Ние, от ФЛАМИНГО ШИПИНГ, нямаме нужда от внос на допълнителна терминологична експертиза. Познаваме международните франкировки
(като FOB) и правилата за тълкуване на търговските термини.

При FOB (Free On Board) – ФРАНКО БОРД (уговорено пристанище за натоварване), задълженията са: продавачът има отговорността да достави стоките на борда на кораба, като заплати всички разноски по натоварването
и митническото оформяне и осигури преминаването им (техния внос) без забележки. При FOB купувачът има задължението да сключи договор с превозвача, като същевременно трябва да заплати всички такси по транспортирането, застраховката, разтоварването от кораба, митническите по формалности по товарния внос, както и разходите по доставката до крайното местоназначение. Транспорт – този термин може да се използва само при транспорт по море или по определен вътрешен воден път.

Продавачът е задължен да достави стоката на превозвача, определен от купувача (Категория F от първите букви F на термините FCA, FAS и FOB).

Ние, от ФЛАМИНГО ГРУП, ви предоставяме пълната гама услуги, свързани с транспорт, спедиция, внос и износ. Предлагаме ви най-добрите цени и условия, благодарение на стабилна мрежа от партньори от цял свят.

FOB 1
Бързи връзки
Контакти
Scroll to Top