FCA (ФРАНКО ПРЕВОЗВАЧА) - ИНКОТЪРМС 2010 | ФЛАМИНГО ШИПИНГ

FCA (Free Carrier) – ФРАНКО ПРЕВОЗВАЧА (уговорено място)

При условието FCA (Free Carrier) – ФРАНКО ПРЕВОЗВАЧА (уговорено място), задълженията на страните са както следва:
Продавачът осигурява разрешение за износ, заплаща всички експортни и митнически такси, удостоверява предаването на стоките на превочвач – определен от купувача, на уговорено място. Тук е важно да се отбележи, че изборът на място за доставка е от голямо значение. Ако мястото за предаване е в помещенията на продава, то той е отговорен за натоварването, а ако доставката е на друго място – то продавачът не е отговорен за разтоварването.

Купувачът сключва договор за транспорт с превозвач, заплаща всички транспортни разходи, застрахователни премии, както и всички вносни такси, за доставката на достоките до местоназанчението им.

Превозвач е всяко лице, което по силата на сключен договор има задължението да организира и транспортира стоките до предварително уговореното им местоназначение.

Транспорт – това условие може да се използва при всички видове транспорт.

 Продавачът е задължен да достави стоката на превозвача, определен от купувача (Категория „F“ от първите букви „F“ на термините FCAFAS и FOB).

FCA 1
Бързи връзки
Контакти
Scroll to Top